سه شنبه, 21 آبان 1398 16:04

معرفی کمیسیون بازرگانی ، تجارت خارجی و گمرک

  • رئیس: مسعود ابریشمی
  • نائب رئیس اول: سید جواد سجادی
  • نائب رئیس دوم: محمد اسمعیل مرندی
خواندن 1605 دفعه