امور بین الملل

بسط و گسترش و تحکیم روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با دنیای خارج مستلزم گسترش روابط بین المللی با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی است . این وظیفه در اتاق ایران بر عهده معاونت امور بین الملل و در قالب: اداره کل آسیا و اقیانوسیه، اداره کل اروپا و آمریکا، اداره کل آفریقا و عربی، دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک و سازمانهای بین المللی و همچنین امور نمایشگاهی انجام می پذیرد.

شرح اهم وظایف:

    ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و صاحبان کسب و کار در داخل و خارج از کشور
    تشکیل شوراها و اتاقهای مشترک بازرگانی با سایر کشورها
    اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به کشورهای هدف
    پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی از سایر کشورها
    صدور معرفی نامه تسهیل اخذ روادید سایر کشورها
    معرفی توانمندی های صادراتی و مزیت های تجاری و صنعتی کشور
    برگزاری و شرکت در سمینارهای تجاری و اجلاس های سازمانهای تخصصی
    اطلاع رسانی بموقع مناقصه ها، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و ...
    تهیه و تنظیم گزارش های توجیهی کشوری
    تهیه، تنظیم و امضاء تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و پروتوکل های تجاری با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها
    تعامل با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها و همچنین سفارتخانه های خارجی در جهت بسط و توسعه روابط تجاری
    تعامل با موسسات ملی و فرا ملی فعال در زمینه حمایت از توسعه تجارت از قبیل سازمان بهره وری آسیا، طرح کلمبو،مرکز همکاری ژاپن در حوزه خاورمیانه، آنکتاد و ...
    بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط تجاری و ارائه راه کارهای مناسب
    پیگیری و مشارکت فعال در اجلاس کمیسیون مشترک با سایر کشورها

خواندن 6352 دفعه