مناقصات

پنج شنبه, 04 بهمن 1397 09:13

مناقصات نیروگاهی سوریه

حسب اطلاع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اصفهان، بازسازی واحدهای 3،2 و 4 نیروگاه حلب و نیز ساخت نیروگاه حرارتی 300 مگا واتی در استان حلب سوریه را باطلاع کلیه فعالان اقتصادی می رساند. 
وزارت امورخارجه، مناقصه های بین المللی واصله از نمایندگی کشورمان در کشورهای ترکمنستان، اتیوپی، سنگال و کنگو را برای اطلاع شرکت ها و فعالان اقتصادی اعلام کرد که جزئیات مربوط به این مناقصه ها در زیر آمده است.