معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

1.دوره­ ی قاجار

در دوره­ ی اول تشکیل اتاق بازرگانی در ایران در سال 1263ش. و در دوره ی ناصر الدین شاه قاجار (حکـ: 1227 ـ 1275ق.) که در آن زمان با عنوان مجلس وکلای تجار نامیده می شد، در 16 شهر مهم ایران، مجالس وکلای شهرستانها نیز تشکیل شد. این مجلس در کاشان که بویژه پس از استقرار صفویان به عنوان یکی از مهمترین مراکز صنعت و تجارت کشور مطرح شده بود، با حضور این افراد تشکیل شد: سید محمد ابراهیم تاجر بروجردی، سید محمد جعفر تاجر طباطبایی، لطفعلی تاجر تبریزی، میرزا عبدالرحیم تاجر کاشانی، علی نقی تاجر کاشانی، آقا محمد جعفر، غلامرضا تاجر کاشانی، محمد علی تاجر کاشانی، ابوالقاسم تاجر کرمانشاهی، ابوالقاسم تاجر کاشانی، آقا محمد حسین (پسر محمد مهدی تاجر صالح آبادی).

2. دوره­ ی پهلوی

2 ـ 1. پهلوی اول

اگرچه به دنبال تعطیلی کلی اتاق ها در آن دوره، بالطبع در کاشان نیز اتاق به تعطیلی گرایید، اما با تأسیس مجدد اتاقها در دوره­ی رضاشاه، بار دیگر اتاق کاشان نیز فعالیت خود را از سر گرفت. در سال 1309 ش. از سوی وزارت «اقتصاد ملی» جهت تصویب قانون جدید اتاقهای تجارت در شهرستانها، همگی آنان منحل و پس از شروع مجدد کار اتاقها، انتخابات کاشان برگزار و نمایندگان تجار منطقه برگزیده شدند. در خردادماه 1314ش. هیئت وزرا تصویب کرد که کلیه­ی اتاقهای تجارت پیشین منحل و کشور به 16 منطقه تجاری تقسیم شود و تجار شهرهایی که دارای اتاق تجارت نبودند، باید به مرکز تجاری مرتبط با خود مراجعه می­کردند. یکی از این حوزه ها با نام حوزه­ی عراق (اراک) بود که شهرهای کاشان، گلپایگان، خوانسار، کمره، چاپلق، دولت­آباد، نهاوند، تویسرکان، بروجرد و لرستان را زیر نظر داشت؛ به این ترتیب اتاق کاشان منحل و زیر مجموعه اتاق اراک شد.

2 ـ 2. پهلوی دوم

 تعطیلی اتاق تا سال 1333ش. تداوم داشت تا آنکه در این تاریخ، با تصویب هیئت­وزیران، مقرر شد تا اتاقهای شهرستانها در بیست شهر ایران دایر شوند که یکی از آن شهرهای بیست­گانه کاشان بود. از آن پس فعالیت اتاق کاشان وارد مرحله­ی جدیدی شد و تا پیش از انقلاب اسلامی طی دوره­های پنج­گانه به فعالیت پرداخت.

2 ـ 2 ـ 1. دوره های اول تا سوم

در تاریخ 1334/10/05 پس از انتخابات، آقایان محمود کیهان به سمت رئیس؛ حسن تفضلی و محمد عراقی نواب رئیس؛ حسین اطمینان و سید محمد سیدی به سمت منشی برگزیده شدند و محمد عراقی با حفظ سمت نیابت ریاست، به سمت خزانه­دار نیز انتخاب شد. این اعضا طی سه دوره  ـ تا سال 1344 ـ انتخاب شدند؛ اگرچه در میانه دوره­ی سوم با فوت محمود کیهان، حسن تفضلی ریاست اتاق را بر عهده گرفت.

2 ـ 2 ـ 2. دوره­ ی چهارم

در نتیجه ­ی انتخابات مورخ دوشنبه 13/10/ 1344، آقایان حسن تفضلی به عنوان رئیس،  محمد عراقی، نائب رئیس اول؛ حسین اطمینان، نائب رئیس دوم؛ محمد فقیهی، منشی؛ حاج محمد سیدی منشی دوم و  آقای عراقی به عنوان خزانه­دار انتخاب شدند.

2 ـ 2 ـ 3. دوره ­ی پنجم

در تاریخ یکشنبه 1349/12/23انتخابات پنجمین دوره اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد که طی آن آقایان حسن تفضلی، محمد فقیهی، سید محمد سیدی، حسین اطمینان، حسین شریفیان و علی محمد اصفهانیان هر کدام با 28 رأی و آقایان محمد عراقی، محمد اصفهانیان، اصغر کاشانی و حسن فوائدی هریک با 27 رأی به عنوان اعضای هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند. آنان در نخستین جلسه از دوره پنجم، اعضای هیئت­رئیسه جدید را به این شرح انتخاب کردند: آقای حسن تفضلی به سمت رئیس؛ آقایان محمد عراقی و حسین اطمینان به سمت نواب رئیس، آقای سید محمد سیدی رضوانی به سمت خزانه­دار و آقای حاج حسین فوائدی به سمت منشی.
2. پس از انقلاب اسلامی

 پس از انقلاب اسلامی نیز اتاق کاشان تاکنون طی هشت دوره، به حیات و فعالیت خود ادامه داده است:

3 ـ 1. دوره­ ی اول

در این دوره پس از انحلال هیئت نمایندگان و هیئت­رئیسه انتخابی توسط دادگاه انقلاب در سال 1359، دادگاه انقلاب و وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن افرادی را به عنوان هیئت نمایندگان منصوب کردند که آنان در تاریخ 22/9/ 1361 از میان خود این افراد را به عنوان هیئت­رئیسه برگزیدند: علی دیانت به سمت رئیس؛ حسینعلی همائی به سمت نائب رئیس، محمد موسویان خزانه­دار و عباس تولائی منشی هیئت رئیسه. البته علیرغم این مشکلات، روند فعالیتهای اتاق تعطیل نشد و وظیفه­ی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی و عضویت برابر قوانین موضوعه و دستورالعملهای مربوطه همانند گذشته، نه تنها جهت متقاضیان حوزه ی شهرستان کاشان، بلکه برای بازرگانان و صاحبان صنایع شهرستانهای قم و نطنز نیز انجام شد و امور جاری و پاسخ به نامه ها و ... نیز مطابق برنامه ی معمول اتاق ادامه یافت. هیئت رئیسه مذکور با توجه به شرایط خاص آن زمان، تا پایان این دهه به کارخود در اتاق کاشان ادامه دادند. در اثنای مدت مزبور به طور متناوب جلسات هیئت رئیسه تشکیل شد.

3 ـ 2. دوره­ ی دوم

با برگزاری انتخابات اتاق در تاریخ 18/2/ 1370هیئت نمایندگان این دوره برگزیده شدند و آنان در نخستین جلسه هیئت رئیسه این دوره را بدین شرح برگزیدند: آقایان سید علی دیانت به سمت رئیس؛ مهدی ناصح، نائب رئیس اول؛ حسینعلی همائی، نائب رئیس دوم؛ سید محسن واجدی، خزانه­دار و اکبر شجری، منشی.

3 ـ3. دوره­ ی سوم

در انتخابات این دوره که نمایندگان بخش­های صنعت و بازرگانی به­طور مجزا انتخاب شدند، هیئت نمایندگان به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به این شرح اقدام کرد: آقایان رضا فرزانه به سمت رئیس؛ سید علی دیانت، نائب رئیس اول؛ حسینعلی همائی، نائب رئیس دوم؛ سید مهدی گیوه­چی، خزانه­دار و محسن واجدی، منشی.

3 ـ4. دوره­­ ی چهارم

در این دوره علاوه بر بخش های صنعت و بازرگانی، بخش معدن نیز سه نماینده­ی برگزیده در هیئت نمایندگان داشت. هیئت نمایندگان دوره­ی چهارم، اعضای هیئت رئیسه را به این ترتیب برگزیدند: آقایان رضا فرزانه به سمت  رئیس و نماینده ی اتاق کاشان در هیئت نمایندگان اتاق ایران؛ سید علی دیانت، نائب رئیس اول؛ سید محسن واجدی، نائب رئیس دوم؛ سید مهدی گیوه­چی، خزانه­دار و جواد فیروزی، منشی.

3 ـ5. دوره­ ی پنجم

منتخبان دوره­ی پنجم انتخابات اتاق کاشان در جلسه ی مورخ 1381/1/31، اعضای هیئت رئیسه این دوره را بدین شرح از میان خود برگزیدند: آقایان رضا فرزانه به سمت رئیس و نماینده ی اتاق در هیئت نمایندگان اتاق ایران؛ اکبر مهرپرور، نائب رئیس اول؛ سید علی دیانت، نائب رئیس دوم؛  سید مهدی گیوه­چی، خزانه­دار و جواد فیروزی، منشی.

3 ـ 6. دوره­ ی ششم

در تاریخ چهارشنبه 1385/12/02پس از انجام تشریفات قانونی، رأی گیری از اعضای اتاق انجام شد و هیئت 15 نفره­ی نمایندگان انتخاب شدند. اعضای جدید در تاریخ  پنجشنبه 1386/1/16در محل اتاق کاشان با رأی خود، اعضای هیئت رئیسه­ی جدید اتاق را بدین شرح برگزیدند: آقایان رضا فرزانه به سمت رئیس؛ اکبر مهرپرور، نائب رئیس اول؛ جواد فیروزی، نائب رئیس دوم؛ سید مهدی گیوه­چی، خزانه­دار و محمود تولائی، منشی. نظر به اینکه آقای مهندس فرزانه به عنوان نفر اول در هیئت نمایندگان اتاق ایران معرفی شده بودند و با عنایت به تعداد بالای اعضای این اتاق، فی المجلس آقای حاج محمود تولائی نیز به عنوان نماینده ی دوم اتاق کاشان در هیئت نمایندگان اتاق ایران انتخاب شد.

3 ـ7. دوره­ ی هفتم

هیئت نمایندگان برگزیده دوره هفتم انتخابات اتاق کاشان، در نخستین جلسه دوره جدید در تاریخ یکشنبه 1390/02/04در محل اتاق کاشان، این افراد را به عنوان اعضای هیئت رئیسه در دوره جدید انتخاب کردند: آقایان رضا فرزانه به سمت ریاست؛ محمود تولائی،نائب رئیس اول؛ سید علی دیانت، نائب رئیس دوم؛ محمد مروج حسینی، خزانه­دار و جواد عطابخشی کاشی، منشی. در همین جلسه، آقایان رضا فرزانه، محمود تولائی و محمد مروج حسینی به­عنوان نمایندگان اتاق کاشان جهت حضور در جلسات هیئت نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند. در اواخر این دوره ساختمان جدید اتاق کاشان افتتاح شد.

3 ـ8. دوره­ ی هشتم

هشتمین دوره­ی انتخابات هیئت نمایندگان اتاق کاشان نیز در تاریخ 1393/12/18برگزار شد و اعضای 15 نفره آن انتخاب شدند. آنان در نخستین جلسه دوره­ی هشتم در تاریخ 1394/1/22 اعضای جدید هیئت رئیسه را بدین­ترتیب برگزیدند: آقایان محمود تولایی به سمت رئیس؛ احمد فرهی، نائب­رئیس اول؛ علیرضا پورابراهیمی، نائب رئیس دوم سید علی دیانت، خزانه­دار و سید تقی حجازی، منشی.

وظایف اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی براساس ماده 5 قانون اتاق ایران:

1.ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

2.ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.

3.همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

4.تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

5.کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

6.تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

7.تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

8.ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق.

9.صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

10.دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

11.تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.

 

عمده فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

 •  جمع بندی پیشنهادات در کمیسیون های تخصصی جهت ارائه به قوای سه گانه در جهت حمایت از بخش خصوصی و حل مشکلات فراراه توسعه اقتصادی کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس؛
 •  تهیه و ارائه لوایح قانونی و پیشنهاد های مورد نیاز به مراجع ذی صلاح (ایفای نقش مؤثر در تصمیم سازی ها)؛
 • حضور فعال و مؤثر در کار گروه های استان اصفهان؛
 • حضور فعال و مؤثر در کار گروه های کاشان، آران و بیدگل و نطنز؛
 • حضور فعال و مؤثر درهیأت نمایندگان اتاق ایران؛
 • جذب ومعرفی کارشناسان قوانین کار،تأمین اجتماعی،مالیاتی، گمرکی، و … و ارائه مشاوره دراین زمینه ها درمحل اتاق جهت مراجعه اعضا؛
 • معرفی اعضاء جهت عضویت در تشکل و شوراهای مشترک؛
 • برقراری ارتباط با انجمنها و تشکلهای اقتصادی و معرفی اعضاء جهت عضویت در نهادهای مذکور؛
 • ارتباط و همکاری با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سایر کشورها؛
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص بازرگانی خارجی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و زبان تجاری انگلیسی؛
 • برگزاری همایش های آموزشی و اقتصادی مرتبط بانکی، ریالی و ارزی، بیمه، گمرک، قانون کار، مالیات و تامین اجتماعی؛
 • حل و فصل اختلافات اعضا اتاق با ارگانهای دولتی با تعامل و تشکیل جلسه و طرح در کارگروه های تخصصی؛
 • جمع آوری بانک اطلاعات اعضای اتاق جهت معرفی در پرتال راهنمای تجاری؛
 • پذیرش هیئت های تجاری از خارج از کشور(آلمان، فرانسه، ایتالیا، عراق و …)؛
 • راه اندازی محل فیزیکی دیدارها (پاتوق) ومراودات اقتصادی درمحل اتاق؛
 • شناساندن جایگاه ومنزلت اتاق به اعضاء وسایرین (جذب عضوهای جدید) با تسهیل فرآیند عضویت؛
 • صدور گواهی مبداء و تایید اسناد تجاری؛
 • ارائه خدمات جهت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی؛
 • تعامل با سازمانهای مرتبط با استاندارد کالاها و خدمات؛
 • مبادله اطلاعات با نهاد های آموزشی دانشگاهی و پژوهشی؛
 • تشکیل کمیسیونهای “تامین اجتماعی و کار”، “مالیاتی، تامین مالی و بانکها”، “نساجی و صنایع وابسته”، “آموزش، پژوهش و تحقیقات”، “تجارت خارجی، امور بین الملل و نمایشگاه”، “گردشگری”، “سرمایه گذاری و کارآفرینی”، “کشاورزی، منابع آب و محیط زیست”؛
 • افزایش تعامل دوجانبه اعضاء با اتاق از طریق مجله ماهانه اتاق وارتباطات الکترونیکی؛
 • تأسیس بانک توسعه صادرات، کلینیک کار و اتحادیه گلاب و عرقیات و انجمن ارگانیک؛
 • توانمندسازی زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بین الملل در جهت توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف از طریق کانون بانوان بازرگان اتاق.
خواندن 8321 دفعه