آدرس: کاشان- خیابان 22 بهمن - ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی کاشان کد پستی: 8714777313

 پست الکترونیکی: kashanccim@gmail.com - Info@kashanccima.org

 کانال رسمی تلگرام اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کاشان: https://t.me/kashanccima

صفحه رسمی اینستاگرام اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کاشان: https://www.instagram.com/kashanccima

پیام رسان رسمی واتس آپ اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کاشان: https://wa.me/989138758016

:: واحد ها و شماره های داخلی :: 
 مسئول دفتر حوزه ریاست 55458051 (031)
 دبیر اجرائی 55450515 (031)
 مدیر خدمات کارت بازرگانی 55465533 (031)
 گواهی مبداء 55457771 (031)
 روابط عمومی 55458050 (031)
 مرکز مشاوره 55468537 (031)
 کمیسیون های مشورتی 55468529 (031)
 مدیر آموزش و پژوهش 55450620 (031)
 مدیر امور بین‌الملل 55458050 (031)
 مدیر مالی و پشتیبانی 55465534 (031)

فرم ثبت شکایت از اتاق کاشان

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مشخصات ثبت کننده
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا عبارت را وارد نمائید
بازآوری وردی نامعتبر
map