سه شنبه, 21 آبان 1398 11:57

معرفی کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی، بهداشت حرفه ای و مسئولیت اجتماعی

  • رئیس: نرگس رحیم زاده
  • نائب رئیس اول: سید جواد سجادی بیدگلی
  • نائب رئیس دوم: ابراهیم خنامانی
خواندن 1798 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 خرداد 1403 12:49