چهارشنبه, 22 آبان 1398 08:04

معرفی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری ، اقتصاد و کارآفرینی

  • رئیس: مهدی کارگرنژاد
  • نائب رئیس اول: سیدجواد سجادی
  • نائب رئیس دوم: نرگس رحیم زاده
خواندن 1665 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 08:10