سه شنبه, 21 آبان 1398 14:50

معرفی کمیسیون صنعت ، معدن و بهبود فضای کسب و کار

  • رئیس: سید رضا لاجوردی
  • نائب رئیس اول: سید جواد سجادی
  • نائب رئیس دوم: محمد اسمعیل مرندی
خواندن 1637 دفعه