چهارشنبه, 22 آبان 1398 08:19

معرفی کمیسیون کشاورزی ، منابع طبیعی ، آب و محیط زیست

  • رئیس: سید تقی حجازی
  • نائب رئیس اول: احمد فرهی
  • نائب رئیس دوم: مصطفی اصفهانیان
خواندن 1566 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 آبان 1398 08:20