شورای گفتگو

پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی مشکلات تولید و صادرات فرش برگزار شد. محمود تولایی رییس اتاق کاشان در این جلسه خواستار مقابله با افزودن مشاغل جدید سخت و زیان آور شد و گفت: افزایش شغل‌های سخت و زیان آورعلاوه بر افزایش بار بدهی…
آخرین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 95 در قالب دو جلسه چهل و پنجم و چهل و ششم به بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار ،مسایل و مشکلات شهرک علمی تحقیقاتی به‌ ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای مصوبات امور بانکی فعالان…
صفحه2 از2