اخبار اقتصادی و صنعتی

بانک مرکزی در رابطه با درخواست اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نامه ای ارسال کرد. تصویر نامه 
در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و…
با عنایت به نامه شماره 29582/400/96 مورخ 1396/06/15 معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی و لزوم شرکت واحدهای تولیدی، صادراتی، کشاورزی، بازرگانی و صادرکنندگان IT ، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرکنندگان گروه گردشگری، صادرکنندگان نیروی کار و ... و تشکل های صادراتی…
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، 9 اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽاز آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ( www.esfand9th.com) ،…
از تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، صادرات میوه و سبزیجات از ایران تنها زمانی انجام خواهد شد که با استانداردهای بسته بندی سازمان توسعه تجارت مطابقت داشته باشد. نخستین بخشنامه مربوط به شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی اردیبهشت ۹۵ تهیه و ابلاغ شد اما این…
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه اصلاح قوانین گمرکی کشور عراق ابلاغ شده که تصویر این بخشنامه در زیر آمده است.  
صفحه60 از60