اخبار اقتصادی و صنعتی

در جدیدترین گزارش کمیسیون واردات اتاق ایران، اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته بررسی‌شده است. با توجه به اهمیت واردات و اثراتی که این متغییر می‌تواند بر اقتصاد داخلی هر کشور داشته باشد، در این مطالعه سعی شده اصول و مبانی این مقوله بویژه در کشورهای توسعه‌یافته مورد واکاوی قرار…
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان، شرکت های برتر این منطقه در حوزه صنعت و صادرات ترکیه را معرفی کرده که لیست آنها در زیر آمده است.  
شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای برخی از طرح‌های نیمه تمام به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرح‌ها و همچنین به منظور مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی معافیت مالیاتی تصویب نمود.   متن معافیت مالیاتی  
اعلام رایزن عراق در خصوص وضعیت قیمت خرده فروشی برخی محصولات پر مصرف کشاورزی در کشور عراق بشرح ذیل می باشد.
براساس اعلام سفرات محترم الجزایر نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک در تاریخ 20 لغایت 27 نوامبر 2018 در کشور الجزایر برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 85730000-021 معاونت استان های اتاق ایران تماس حاصل نمائید.  
بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار، مناقصه بین المللی اجرای طرح های زیرساختی در شهر روسو در استان سن لویی واقع در شمال سنگال برگزار می شود. گفتنی است دولت سنگال تامین مالی طرح های مذکور را از طریق وام های دریافتی از اتحادیه اروپا و بانک…
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان، شرکت های برتر این منطقه در حوزه صنعت و صادرات ترکیه را معرفی کرده که لیست آنها در زیر آمده است.  
بر اساس اعلام اتاق ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نحوه محاسبه حق توقفات واگن های CIS و اروپایی و همچنین واگن های ایرانی متعلق به شرکت های حمل و نقل ریلی در بخش حمل و نقل بین المللی اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را اعلام کرده که…
صفحه53 از60