وزارتخانه ها

عطف به نامه سفارت جمهوری سالامی ایران در بغداد(عراق) با توجه به گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر امحا کامل بیماری آنفلونزای مرغی در ایران ، نام ایران از لیست کشورهای ممنوعه خارجی حذف گردیده است.لذا ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق رفع گردیده است.
کلیه شرکتهای باربری متولی حاملین مواد خطرناک موظفند آئین نامه اجرائی حمل و نقل مواد خطرنک مصوبه 44870 ت 22029 مورخ 80/12/27 و اصلاحیه آن به شماره 44972/ ت/ 31325 مورخ 83/8/13 هیات محترم وزیران را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.
بر اساس اعلام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی را فراهم کرد.
صفحه4 از4