یکشنبه, 06 بهمن 1398 04:02

مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

نوشته شده توسط

نامه دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارائی با  موضوع مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار از طریق لینک ذیل قابل دسترسی است.

52 676

خواندن 395 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 بهمن 1398 11:25