اخبار اتاق کاشان

مشاهده موارد بیشتر
شرایط جنگ اقتصادی نیازمند عملکردی متناسب است
رییس اتاق کاشان در نشست رونق تولید عنوان کرد: فرمانداری و دستگاه های دیگر اقدام هایی را صورت دادند اما باید کار با انگیزه درونی همراه شود تا به موفقیت برسیم.محمود تولایی افزود: مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تاکید، توصیه و اصرار داشتند اما نتیجه کمی مشاهده شده زیرا به نظر می رسد مشکلاتی که... ادامه مطلب
prev
next

اخبار اتاق ایران

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اقتصادی و صنعتی

مشاهده موارد بیشتر

هیئت های تجاری

مشاهده موارد بیشتر

قوانین و مقررات

مشاهده موارد بیشتر

نمایشگاه ها

95 3

اخبار شورای گفتگو

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اتاق های مشترک و اتحادیه ها

مشاهده موارد بیشتر
chambertrust
Education r