اخبار اتاق کاشان

مشاهده موارد بیشتر
در شصت و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد:
شصت و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی گزارش اجرای مصوبات تامین اجتماعی و با تاکید بر اجرای ماده 36 بیمه تامین اجتماعی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. محمود تولایی رییس اتاق بازرگانی کاشان در این جلسه خواستار مشخص شدن منابع تامین مالی برای مصوبات بیمه... ادامه مطلب
prev
next

اخبار اتاق ایران

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اقتصادی و صنعتی

مشاهده موارد بیشتر

هیئت های تجاری

مشاهده موارد بیشتر

قوانین و مقررات

مشاهده موارد بیشتر

نمایشگاه ها

95 3

اخبار شورای گفتگو

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اتاق های مشترک و اتحادیه ها

مشاهده موارد بیشتر
chambertrust
Education r