اخبار اتاق کاشان

مشاهده موارد بیشتر
کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، پیگیر دغدغه همه فعالان اقتصادی است
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه در دور قبلی هیات نمایندگان اتاق، برای اولین بار این کمیسیون ایجاد و احیا شده است، گفت: در دور هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به دایره شمول مسائل مالیات، کار و تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، پیشنهاد شده کمیسیون مرتبط با این... ادامه مطلب
prev
next

اخبار اتاق ایران

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اقتصادی و صنعتی

مشاهده موارد بیشتر

هیئت های تجاری

مشاهده موارد بیشتر

قوانین و مقررات

مشاهده موارد بیشتر

نمایشگاه ها

ashora98

اخبار شورای گفتگو

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اتاق های مشترک و اتحادیه ها

مشاهده موارد بیشتر
chambertrust
Education r