اخبار اقتصادی و صنعتی

ثبت شرکت و اخذ اقامت:       در حال حاضر ثبت شرکت در کشور عمان به دو صورت ذیل امکان پذیر است: ثبت شرکت در سرزمین اصلی: این امر در سرزمین اصلی بصورت 70% مالکیت سهام توسط سهامداران خارجی و 30% سهامدار عمانی صورت می پذیرد که مراتب از…
طبق اطلاع معاونت تشکلهای اتاق ایران مجمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22 آبان 1396 در محل اتاق ایران برابر با آگهی زیر برگزار می گردد . آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن ذغال سنگ ایران در…
اتاق بازرگانی ایران از ارسال نامه وزارت صنعت در خصوص تعویق افتادن طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده فروشی خبر داد. برای دریافت فایل پیوست های مربوطه بر روی اینجا کلیک نمایید.
بانک مرکزی در رابطه با درخواست اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نامه ای ارسال کرد. تصویر نامه 
در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و…
با عنایت به نامه شماره 29582/400/96 مورخ 1396/06/15 معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی و لزوم شرکت واحدهای تولیدی، صادراتی، کشاورزی، بازرگانی و صادرکنندگان IT ، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرکنندگان گروه گردشگری، صادرکنندگان نیروی کار و ... و تشکل های صادراتی…
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، 9 اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽاز آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ( www.esfand9th.com) ،…
از تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، صادرات میوه و سبزیجات از ایران تنها زمانی انجام خواهد شد که با استانداردهای بسته بندی سازمان توسعه تجارت مطابقت داشته باشد. نخستین بخشنامه مربوط به شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی اردیبهشت ۹۵ تهیه و ابلاغ شد اما این…
صفحه1 از2