اخبار اقتصادی و صنعتی

نامه شماره 98/172121 مورخ 98/2/14 گمرک ج.ا.ایران در خصوص ارتقای سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان، تولید کنندگان، تجار و بازرگانان از خدمات گمرکی و ارائه مشاوره حضوری به ذینفعان جهت انعکاس به فعالان اقتصادی منتشر شد. در نامه گمرک آمده است:وظایف و ماموریت گمرک ج.ا.ایران بسیار فراتر از وظایفی…
حسب اطلاع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اصفهان، برگزاریمناقصات نوسازی بنین با موضوع « نوسازی و ساخت 35 بازار شهری و منطقه ای» و همچنین مناقصه شرکت مخابرات سوریه جهت تأمین ماژول و درگاه های دسترسی با باند گسترده و سیستم تأمین انرژی تابشی متناسب با آن  را باطلاع کلیه فعالان اقتصادی…
بر اساس نامه واصله از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص اﺑﻼغ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ (ﺑﺎ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ 08081000) در ﺳﺎل 1396ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي صادرکنندگان مشمول میشوند که:  اﻟﻒ) ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ(ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ) آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ از اﺳﺘﺎن…
بر اساس نامه واصله معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن  و تجارت، جزئیات پروژه «توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک» اطلاع رسانی شده که جزئیات این پروژه در زیر آمده است.
بر اساس اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشان، مصوباتهفتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با موضوع  بازپرداخت اقساط سررسیده شده تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی اطلاع رسانی شده که جزئیات این مصوبات در زیر آمده است.
همایشی با کوشش اتاق بازرگانی اسلوونی، وزارت توسعه اقتصادی و فن آوری و همچنین آژانس ترویج سرمایه گذاری اسپیریت، با نام آینده صنعت اسلوونی در تاریخ 22 خردادماه 1398 در بردو پری کرانیو برگزار شد . که گزارش این همایش به شرح ذیل می باشد.  
معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تصمیم دولت گرجستان برای تصویب قریب‌الوقوع لایحه ضد دامپینگ با هدف حمایت از تولید داخلی این کشور خبر داد که می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی از ایران را برای صادرکنندگان کشورمان افزایش دهد. اتاق ایران از صادرکنندگان بخش خصوصی خواست تصمیمات…
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ، دستورالعمل اجرایی نمودن ثبت و اخذ شناسه کالا و نصب شناسنامه، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.
صفحه1 از22