آئین نامه ها

سازمان امور مالیاتی بخشنامه تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال‌ ۱۳۹۸ را منتشر کرد. بخشنامه مذکور در خصوص مهلت ارسال اظهارنامه می باشد ولی سررسید پرداخت برای ۳۱ اردیبهشت، برای گروه های اقتصادی مندرج در بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲ مورخ ۹۹/۱/۶ می باشد. ضمنا استفاده از…
ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع حمایت مالی از گروه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا با احتساب تاریخ پرداخت مالیات ارزش افزوده سال ۹۸ ، توسط  سازمان امورمالیاتی منتشر شد.  
بانک مرکزی به منظور اجرای تکلیف مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در تاریخ 14 اسفند ماه سال جاری اطلاعیه…
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در جلسه علنی روز دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ تصویب شد و طی نامه شماره ۱۲۹۱۳۶ مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
نامه دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارائی با  موضوع مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار از طریق لینک ذیل قابل دسترسی است.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، "دستورالعمل اجرایی- ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک" مورخ 4 خرداد96 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات انجام شده موثر و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای سرعت بخشیدن فرایند شناسه کالا و کد رهگیری را به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.
«آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوران و ﺧﺪﻣﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ»، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۸۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرخ 1398/09/17 ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪ.
صفحه1 از7