آئین نامه ها

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، "دستورالعمل اجرایی- ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک" مورخ 4 خرداد96 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات انجام شده موثر و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای سرعت بخشیدن فرایند شناسه کالا و کد رهگیری را به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.
«آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوران و ﺧﺪﻣﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ»، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۸۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرخ 1398/09/17 ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪ.
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ساماندهی کالاها و محصولات ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، حفاظت از نام، اصالت و حقوق مالکیت فکری محصولات در بازارهای منطقه ای و جهانی، آیین‌نامه…
اصلاح تبصره ذیل 1-5 دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه های اقتصادی 98 بشرح ذیل می باشد:  
برای کسب اطلاع درخصوص ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 94، لینک زیر را مطالعه فرمایید:
 سازمان توسعه تجارت نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع “آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه”در تاریخ 19 آبانماه سالجاری  ابلاغ کرد.  
دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی مورد نظر در این تبصره به منظور صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، بررسی و مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحوی این دستورالعمل را اصلاح کنند که دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها از ماده (1)…
صفحه1 از7