وزارتخانه ها

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملی پيشبرد برون گرايی اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتی) در جلسه مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصويب رسيده است از سوی معاون اول رييس جمهوری برای اجرا به کليه دستگاه های اجرايی ابلاغ شد.…
عطف به نامه سفارت جمهوری سالامی ایران در بغداد(عراق) با توجه به گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر امحا کامل بیماری آنفلونزای مرغی در ایران ، نام ایران از لیست کشورهای ممنوعه خارجی حذف گردیده است.لذا ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق رفع گردیده است.
کلیه شرکتهای باربری متولی حاملین مواد خطرناک موظفند آئین نامه اجرائی حمل و نقل مواد خطرنک مصوبه 44870 ت 22029 مورخ 80/12/27 و اصلاحیه آن به شماره 44972/ ت/ 31325 مورخ 83/8/13 هیات محترم وزیران را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.
بر اساس اعلام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی را فراهم کرد.