تاریخچه اتاق

1 heyatraeise

در سال 1263ش. حاج محمدحسن امین الضرب ـ به نمایندگی از بازرگانان ـ نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت و از او خواست تا شورایی از تجار تشکیل شود تا آنان به وسیله ی مبارزه با فساد، حمایت صنفی از کالاهای داخلی در رقابت با واردات خارجی، تأسیس بانک و تشکیل سازمانهایی که نظارت بر کیفیت کالا را بر عهده داشته باشند، به دفاع از سرمایه ی خود بپردازند. پس از چندی با تایید شاه، در دوره ی مجلس وکلای تجار در تهران تشکیل شد و همزمان با آن در 16 شهر مهم صنعتی و بازرگانی کشور، مجالس وکلای شهرستانها تشکیل شد. این مجلس در کاشان - که در آن زمان یکی از قطبهای صنعت و بازرگانی کشور محسوب می شد- با حضور این افراد تشکیل شد: حاج سید محمد ابراهیم تاجر بروجردی، حاج سید محمد جعفر تاجر  طباطبایی ، ، حاج لطفعلی تاجر تبریزی، حاج میرزا عبدالرحیم تاجر کاشانی، حاج علی نقی تاجر کاشانی، آقا محمد جعفر، حاج غلامرضا تاجر کاشانی، حاج محمد علی تاجر کاشانی، حاج ابوالقاسم تاجر کرمانشاهی، حاج ابوالقاسم تاجر کاشانی، آقا محمد حسین (پسر حاج محمد مهدی تاجر صالح آبادی).
پس از بحران ناشی از جنگ جهانی اول اتحادیه ی تجار برای رفع مشکلات آنان تشکیل شد؛ این اتحادیه در شهرستانهای بزرگ و با اهمیت کشور هم تشکیل شد که یکی از آنان کاشان بود. به تدریج اتحادیه ی تجار با شهرستانها هماهنگ شد و یک شبکه ارتباطی گسترده میان تجار شهرهای مختلف به وجود آمد.

در سال 1308ش. ، کاشان به همراه شهرهای اصفهان، اردبیل، تبریز، ساری و مشهد مجوز تأسیس اتاق تجارت را اخذ کرد. در اواخر همین سال، انتخابات اتاق کاشان برگزار شد؛ اما این انتخابات مورد اعتراض گروهی از تجار کاشانی قرار گرفت: آنان تلگرافی شکایت آمیز به وزارت دربار، وزارت داخله، رئیس مجلس و نمایندگان کاشان در مجلس مخابره و به شیوه ی انتخابات کاشان - که در آن بدون حصول اکثریت برگزار شده بود- اعتراض کردند. در متن تلگراف، اسامی افراد معترض به این شرح ذکر شد:
حاج شریفیان، حاج حسینعلی، حاج سخائی، حاج عراقی، فرشیان، طهماسبی، حسین شریفیان، حسن کیانی، غلامعلی فرشچی، حاج محمد، جواد امین التجار، حسن فرشچی، تقی فرشچیان، علم زاده کاشانی، جعفر کاشانی، فرشچی، حاج علی اکبر، حاج توکلی دبیر صنایع و احمد کاشانی.
وزارت تجارت و فواید عامه پس از بررسی شکایت نامه ی تجار کاشان، نتیجه را به ریاست مجلس شورای ملّی اعلام کرد و در آن اظهار شد که به دلیل آنکه قبلاً هم شکایاتی از این دست شده بود، از «حکومت کاشان که سمت نمایندگی این وزارتخانه را در تشکیل کمسیون انتخابات تجار دارند»، «اطلاعات لازمه خواسته شد» و پس از رسیدگی، اعتراضات، وارد دانسته شده، انتخابات از نظر وزارت باطل است و باید مجدداً برگزار شود.

2 heyatraeiseh

در چهارم خرداد ماه 1309 ش. از سوی وزارت تازه تأسیس «اقتصاد ملی» ـ به کفالت محمد علی فروغی ـ طبق بخشنامه ای به سراسر اتاقهای تجارت در شهرستانها، همگی آنها منحل و پس از آن مقرر شد تا قانون جدید اتاقها تصویب و برای شهرستانها ارسال شود. در آن زمان، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری هم اتاق برپا بود که یکی از آنها کاشان بود. در نتیجه طبق قانون جدید، انتخابات اتاقها برگزار شد.در کاشان هم که انتخابات قبلی ابطال شده بود، این امر مهر تأیید دیگری بود بر انجام انتخابات مجدد: انتخابات برگزار شد و این افراد به عنوان اعضای اصلی اتاق تجارت کاشان انتخاب شدند: حاج سید محمد علوی، حاج میرزا آقا احسان، حاج آقا تقی تقوی، ارباب محمد آقای توکلی، حاج محمد علی فرشچی و حاج حسینعلی فرشچی. جلسه های اتاق تجارت کاشان برگزار شد و در آذر 1313ش. کمیسیونی به منظور تجدید انتخابات دوره ی دوم اتاق تجارت برگزار شد. از نتیجه ی انتخابات و وضعیت پس از آن اطلاعی به دست نیامده است.

در سال 1312 ش. که مهمترین عملکرد اتاق تجارت برگزاری کنفرانسی جهت یکسان سازی تصمیمات اتاقها با هدف حفظ و حمایت از مصنوعات داخلی در برابر کالاهای صادراتی بود، نماینده اتاق تجارت کاشان نیز در آن حضور یافت.

در جلسه 19 خردادماه 1314 ش. ، هیئت وزرا تصویب کرد که کلیه ی اتاقهای تجارت پیشین منحل و کشور به 16 منطقه تجاری تقسیم شود و تجار شهرهایی که دارای اتاق تجارت نبودند، باید به مرکز تجاری مرتبط با خود مراجعه می کردند. یکی از این حوزه ها با نام حوزه ی عراق (اراک) بود که شهرهای کاشان، گلپایگان، خوانسار، کمره، چاپلق، دولت آباد، نهاوند، تویسرکان، بروجرد و لرستان را زیر نظر داشت؛ به این ترتیب اتاق کاشان منحل و زیر مجموعه اتاق اراک شد.

خواندن 1089 دفعه