شنبه, 13 مهر 1398 08:49

بررسی درخواست های ثبت سفارش در استانها

نوشته شده توسط

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی و نظارت بر اجرای دستور العمل " بررسي درخواستهاي ثبت سفارش در استانها " که در اجرای بند 5-3 دستور العمل 6035 مورخ  ابلاغی مقام عالی وزارت طی نامه شماره 60/251975 مورخ 97/09/28 نگاشته شده و پیش از این طی طی نامه شماره 60/33925 مورخ 98/01/31 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده است.

بار دیگر تاکید شده است: " برای اعمال میانگین سابقه واردات 2 سال اخیر برای بررسی شرایط تأیید مجوز ارزی پرونده های ثبت سفارش متقاضیان، سابقه ذیل تعرفه 6 رقمی ملاک بررشی خواهد شد.

خواندن 215 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 13 مهر 1398 09:52