چهارشنبه, 19 تیر 1398 09:49

ابلاغ ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

نوشته شده توسط

سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را برای فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

52 676

خواندن 216 دفعه