سه شنبه, 04 دی 1397 05:51

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

نوشته شده توسط

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ـ که بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسیده است ـ دستورالعمل اجرایی آن آیین‌نامه را بشرح زیر تهیه نموده است: 

labalepic

خواندن 312 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 04 دی 1397 06:44