شنبه, 13 مرداد 1397 07:12

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ شد

نوشته شده توسط

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شدکه بر اساس آن شروط صادرات محصولات پتروشیمی مشخص و محصولات صنایع پایین دستی مشمول قیمت گذاری شدند.

بندهای لحاظ شده در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:

1- نحوه تامین خوراک محصولات پتروشیمی خارج از بورس،در قالب قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع مصوبه شماره 35549/ ت 55464 ه مورخ 24/3/1397 هیات محترم وزیران.

2- سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس (هر کدام پایین تر باشد)ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و امکان رقابت حداکثر تا 5 درصد در بورس.

3- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید گریدهای دارای کمبود در داخل کشور.

4- تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی (حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه 20 درصد)

5- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

6- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی

7- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین یاب (تعیین سهمیه معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه 20 درصد)

8- تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی صنایع پایین دستی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی با مسئولیت معاونت امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار

9- پیش بینی سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی

10- مشمول قیمت گذاری شدن محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ضرائب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان .

11- امکان فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی با عقد قرارداد یک ساله با صنایع پایین دستی به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت کشف شده در بورس ، یک دهم کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان بورس اوراق بهادار و الزام بورس کالا به ایجاد دسترسی برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص کارگروه تنظیم بازار به منظور امکان رصد و پایش عملکرد سهمیه بگیران،رعایت کف عرضه تعیین شده، جلوگیری از واسطه گری و برخورد با تخلفات .

12- تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت.

خواندن 583 دفعه