چهارشنبه, 14 آبان 1399 11:35

جزییات بسته حمایتی برای تسهیل فضای کسب وکار

نوشته شده توسط

سازمان ملی استاندارد، به منظور حمایت از تولید ملی و تسهیل کسب و کار و همچنین شرایط فعلی کشور و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون رفع موانع تولید، صادرات و واردات و... اقدام به تدوین یک بسته حمایتی به شرح زیر کرده است.

52 676

خواندن 259 دفعه