دوشنبه, 17 دی 1397 06:22

آگهی فراخوان اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران که به ترتیب درساعت 10و11 روز سه شنبه مورخ 97/10/24 در محل اتاق ایران برگزار می شود.

 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

در اجرای مصوبه مورخ 22/07/1397 هیات محترم راهبردی تشکلها مقرر گردید تا مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 و  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 10  اتحادیه مزبور در روز دو شنبه مورخ 24/10/1397 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین درحوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 15/10/1397 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/10/1397 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

مجمع عمومی فوق العاده: ساعت9

دستور جلسه :

1 بررسی و تصویب اساسنامه .

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیست.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ساعت10

دستور جلسه:

1 تعیین ورودیه و حق عضویت.

2 تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

3انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

4 سایر موارد.

شرایط ثبت نام:

الف-دارا بودن کارت معتبر بازرگانی معتبر در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ب- دارا بودن سابقه فعالیت واردات بر اساس اسناد و مدارک مثبته در زمینه واردات مستمر کالا در حوزه موضوع فعالیت اتحادیه.

ج- اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/30 میلیون ریال(معادل سه میلیون تومان) به شماره حساب (0105994095000) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

 تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت متبوع باشند که بوسیله معرفی نامه ای با مهر و امضای صاحبان امضاء معرفی شده اند.

 

خواندن 199 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 دی 1397 06:33

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.