سه شنبه, 07 اسفند 1397 14:50

نشست سرمایه گذاری نپال

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران نشست سرمایه گذاری نپال در روزهای 9 الی 10 فروردین 1398 در شهر کاتماندو، پایتخت نپال برگزار خواهد شد.

جهت کسب طالاعات بیشتر به آدرس سایت www.investmentsummitnepal.com مراجعه فرمائید.

خواندن 192 دفعه