دوشنبه, 26 آذر 1397 10:17

دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهره‌وری آب»

دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهره‌وری آب» از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 27 آذر ماه 1397 از ساعت 14 الی 17 در طبقه اول اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

 شعار کنفرانس «کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهره‌وری آب» است که در قالب 5 محور و 41 زیر محور به شرح ذیل خواهد بود:

محور اول: دولت، اقتصاد کلان و بهره‌وری آب

1 -آب در حساب‌های ملی

2 -الگوهای تدوین و استقرار نظام حسابداری ملی آب

3 -تحلیل آثار اقتصادی متقابل آب و متغیرهای کلان اقتصادی

4 -اقتصاد آب و آمایش سرزمین

5 -جایگاه اقتصادی آب در سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه کشور

6 -آب، اشتغال و رشد اقتصادی سازگار با کم‌آبی کشور

7 -الگوهای چگونگی تأمین امنیت غذائی سازگار با محدودیت منابع آب کشور

8 -دیپلماسی آب (در چارچوب اقتصاد سیاسی)

 محور دوم: تخصیص بهینه آب، نقش تنظیم مقررات و بازار آب در بهره‌وری آب

9-ارزیابی و تحلیل اقتصادی نظام‌های تخصیص آب

10- ارزیابی کارایی و بهره‌وری آب در مصارف مختلف

11- الگوهای کارآمد نظام تعرفه و قیمت‌گذاری آب برای تخصیص بهینه منابع آب (زیرزمینی و سطحی)

12- زیرساخت‌های نهادی (اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، حقوقی و فنی) تنظیم مقررات در بخش آب

13- مدل مطلوب نهاد تنظیم مقررات بخش آب

14- تقویت و توسعه بازارهای محلی و منطقه‌ای آب

15- تجارت آب (فیزیکی و مجازی)

16- آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی

17- کارائی نظام جاری قیمت‌گذاری در بخش آب با تأکید بر ارائه الگوهای نوین قیمت‌گذاری

18- چالش بازار رقابتی و حفاظت بلندمدت منابع آب

19- بهره‌وری بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه آب

 محور سوم: بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار در بخش آب

20- ارزیابی وضع موجود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های آب و فاضلاب و توصیه‌های سیاستی برای مدیریت ریسک آن

21- تحلیل و ارزیابی روش‌ها و الگوهای متعارف سرمایه‌گذاری بخش آب با تأکید بر مدل‌های کارآمد و سازگار با محیط کسب‌وکار ایران

22- شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت مصرف و تقاضا با تأکید بر منابع آب زیرزمینی

23- مدل‌های نوین تحلیل جامع مالی-اقتصادی طرح‌های آب (تولید، انتقال، توزیع و مصرف)

24- رویکردهای نوین مدیریت دارائی در بخش آب

25- روش‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و فاضلاب

26- نقش بورس و بازار سرمایه در توسعه محیط کسب‌وکار فعالیت‌های آبی

 محور چهارم: اقتصاد آب، مدیریت تقاضا و مصرف

27- ساختار مالکیت منابع و تأسیسات آبی (تبیین حقوق حقابه بران و بهره‌برداران، زنجیره عرضه و تقاضای آب، خصوصی‌سازی و...)

28- نقش ارزش اقتصادی و ذاتی آب در مدیریت کم‌آبی

29- ارزیابی اقتصادی فناوری‌های نوین در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب

30- ابزارهای غیر قیمتی در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب

31- بررسی و شناسایی اثر بازگشتی در سیاست‌های مدیریت مصرف

32- ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات در اقتصاد آب

33- ابزارهای اقتصادی به‌منظور کاهش هدر رفت و ضایعات آب

34- آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در بخش آب

 محور پنجم: اقتصاد آب و محیط‌زیست

35- تحلیل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ادامه وضع موجود مدیریت منابع آب

36- ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم

37- ارزیابی و تحلیل آثار اقتصادی طرح‌های آب بر محیط‌زیست (قبل و بعد از اجرا)

38- بررسی و تحلیل تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از محیط‌زیست در بخش آب

39- مطالعات موردی برای سیاست‌گذاری و مدیریت زیست‌محیطی دریاچه‌ها و تالاب‌ها

40- ارزیابی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آب

41- تحلیل آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی

خواندن 865 دفعه