شنبه, 28 مرداد 1396 05:50

برگزاری نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

"نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی" با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی دستگاه های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.

تصویر نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران که با رویکرد حقوق شهروندی برگزار می شود به پیوست می باشد

خواندن 694 دفعه