شنبه, 21 دی 1398 06:03

برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در افغانستان (کابل)

هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (کابل) را در تقویم زمانی ۲۹ بهمن تا۲ اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. 

خواندن 944 دفعه