شنبه, 02 شهریور 1398 04:46

دومین نمایشگاه توانمندي هاي صنایع کوچک و متوسط

دومین نمایشگاه توانمندي هاي صنایع کوچک و متوسط کشور از تاریخ 8 لغایت 11 مهرماه سال جاري در محل نمایشگاه هاي بین المللی تهران با حمایت مالی شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان جهت اخذ غرفه برگزار خواهد شد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره های 031-32647300 و 031-1570 تماس حاصل نمایند.
خواندن 90 دفعه