شنبه, 24 آذر 1397 10:32

برگزاری یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC) در شهر ریودوژانیرو – برزیل2019

با توجه به برگزاری یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC)  که در تاریخ 22 لغایت 24خرداد ماه سال 1398 در شهر ریودوژانیرو – برزیلRio 2019 12-14 June  برگزار خواهد شد، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم که مایل به حضور در کنگره مذکور می باشند تقاضا می شود آمادگی خود را با ذکر نام شرکت و متقاضیان بافکس شماره 88508046 داخلی 3 به این اتاق اعلام نمایند.

خواندن 207 دفعه