چهارشنبه, 14 شهریور 1397 07:33

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط در کشور کامرون

براساس اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابیجان نمایشگاه بین المللی تخصصی شرکت ها، موسسات کوچک و متوسط موسوم به PROMOTE 2019 از تاریخ 27 بهمن ماه لغایت 5 اسفند ماه 1397 در شهر یائوده پایتخت جمهوری کامرون برگزار می گردد.

جهت کسب طالاعت بیشتر با شماره تلفن 85730000-021 اتاق ایران بخش معاون استانها تماس حاصل نمائید.

خواندن 401 دفعه