یکشنبه, 05 شهریور 1396 08:48

هفتمین نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی ،کشاورزی و تکنولوژی های مرتبط در کشور گرجستان

هفتمین نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی ،کشاورزی و تکنولوژی های مرتبط در کشور گرجستان 7 لغایت 9 مهرماه برگزار خواهد گردید.

40620 2 Page 4

خواندن 762 دفعه