شنبه, 04 شهریور 1396 03:47

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی مسقط عمان 2017

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی مسقط عمان2017 هفتمین دوره، در تاریخ 9-11 اکتبر ( 17 الی 19 مهر 96 ) برگزار می شود.

25945 Page 2

خواندن 756 دفعه