دوشنبه, 16 خرداد 1401 10:51

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجارت ـ سغد 2022

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجارت ـ سغد 2022 در شهر خجند استان سغد جمهوری تاجیکستان در تاریخ 27 و 28 خردادماه 1401 برگزار می گردد.

برای دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد سفر به شهر خجند استان سغد و حضور در نمایشگاه با شماره تلفن: 992929110006+ (آقای خورشیدی مرادزاده) تماس حاصل فرمائید.

خواندن 111 دفعه