شنبه, 14 ارديبهشت 1398 11:13

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی باکو

تاق مشترک بازرگانی ایران ـ آذربایجان در نظر دارد هم زمان با برگزاری نمایشگاه کشاورزی و مواد غذای  باکو در تاریخ 25 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1398 یک هیات تجاری، بازاریابی را به آذربایجان ـ باکو اعزام نماید.

 

025

خواندن 158 دفعه