سه شنبه, 24 مرداد 1396 06:58

دستور العمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ ارز آزاد

نوشته شده توسط

تصویر نامه شماره 95/144932 مورخ 95/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویر دستور العمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ ارز آزاد بپیوست این خبر می باشد.

 

متن دستورالعمل

خواندن 668 دفعه