سه شنبه, 24 مرداد 1396 06:40

رأی شماره 24 هیأت عمومی

نوشته شده توسط

براساس بند یک تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 1391/12/02 شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری (تصویر پیوست)، ذکر گردیده کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان ۸ در هزار ارزش فوب کالا تعیین می-شود.
با عنایت به اطلاع سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، به پیوست تصویر رأی شماره 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 237860/48221 مورخ 02/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا جهت ملاحظه و اطلاع رسانی به نحو مقتضی ارسال می گردد.

متن رأی صادره بدین شرح است:
متن رأی شماره 24 هیأت عمومی

«مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد برحسب طبقه بندی خدمات و بموجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه بموجب بند ۱ تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 02/12/1391 شورایعالی استاندارد و تبصره های ۱ و ۲و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

متن رأی شماره 24 هیأت عمومی

خواندن 726 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 مرداد 1396 06:53