روانشناسی تبلیغات

مدیریت چیست؟

تبلیغ چه مفهومی دارد؟

چالشهای تبلیغ کدامند؟

عوامل آسیب رسان تبلیغات کدامند؟

مدیریت تبلیغ چه معنایی دارد؟

انسان کیست؟

رفتارشناسی وروانشناسی  تبلیغ چه معنایی دارد؟

جایگاه تبلیغ در بازاریابی چگونه است؟

ارتباطات کدام است؟

مهارتهای ارتباطی کدامند؟

مهمترین اشتباهات تبلیغات چیست؟

ده فرمان تبلیغات چیست؟

برنامه ریزی تبلیغات چگونه است؟

تبلیغات خلاق کدام است؟

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

اطلاعات تکميلي

  • حجم :: 764 K
  • تعداد صفحات :: 142
  • تهیه و تنظیم :: دکتر احمد روستا
  • موضوع :: روانشناسی تبلیغات
خواندن 1285 دفعه