ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی ظرفیت و تلاش کارکنان کار بسیار دشواری است که تنها با دانستن روش های آزمون شده میسر می گردد . در این کتاب با روشهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمانتان بیشتر آَشنا شوید .

عنوان : ارزیابی عملکرد کارکنان

نویسنده : ایرج هاشمی

نسخه : PDF

تعداد صفحات :33

سال نشر : 1386

برگرفته از :ketabnak.com

خواندن 1692 دفعه