پنج شنبه, 12 دی 1398 06:08

در سومین جلسه کمیسیون مالیات، تامین اجتماعی و کار و بهداشت حرفه ای مطلب ویژه

سومین جلسه کمیسیون مالیات، تامین اجتماعی و کار و بهداشت حرفه ای با موضوع شناسایی الزامات اجنتاب ناپذیر بهداشت حرفه ای و محیط کار به همراه راهکارهای حل مشکل با حضور اعضا کمیسیون و رئیس و کارشناسان بهداشت حرفه ای منطقه برگزار شد.

علی دیانت رییس این کمیسیون هدف جلسه را رفع مشکلات مربوط به بهداشت حرفه ای در صنایع دانست و افزود. صاحبان صنایع خودشان به این مسئله اشراف دارند که بحث بهداشت حرفه ی یک بحث حیاتی و دنبال حفظ نیروی انسانی هستند.

وی افزود: از طرفی محصولی که تولید میشود و در جامعه مورد مصرف است با کیفیت باشد. ولی فقط برخی سوء تفاهمات و ناهماهنگی هست بین کارفرما و اداره بهداشت که ماها رو از هم دور میکند.

عضو هیات رئیسه اتاق کاشان گفت: باید به این نکته توجه داشت که روشن نگه داشتن چراغ این صنایع و در شرایط کنونی کار آسانی نیست ولی این اسمان هم همیشه  ابری نخواهد بود و به شرایط عادی باز خواهیم گشت

وی گفت: تحریم ها در برخی از موارد فرصت ولی در برخی موارد تولید را به چالش میکشد.

اکبر شجری در این کمیسیون افزود: برای رفع مشکلات بهداشت حرفه ای صاحبان صنایع طی جلسه ای که در فرمانداری کاشان برگزار گردید ، تصمیم بر آن شد که تعاملی بین اداره بهداشت حرفه ای، اتاق کاشان و کارفرما و رفع این مشکلات انجام داده ایم.

دبیر اتاق کاشان گفت: بحمدالله در ۳ سال گذشته ۱ پرونده به مرجع قضایی ارجاع داده شده و اداره بهداشت تعامل موثری داشته اند.

رضا لاجوردی عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان تقاضای معاینات بهداشت حرفه ای در محیط بیرون از شرکت های تولید را داشت و افزود: شهرک امیرکبیر  با ۱۵۰۰ نیروی انسانی یک مرکز درمانی نداشته و با وجود مسافت زیاد با مراکز درمانی داخل منطقه خواستار یک مرکز در داخل شهرک شد.

سید تقی حجازی نیز از تعامل و تلاش بین کارگر و کارفرما سخن گفت و افزود: بهتر این است که در مسایل مربوط به بهداشت حرفه ای کارگر و کارفرما روبروی هم قرار نگیرند .

وی گفت:مطلبی که بین کارفرما و کارگر تنش ایجاد کرده بهداشت حرفه ای است که بهتر است با آموزش هر دو قشر این مسئله حل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان  گفت: فرهنگ سازی و باور اینکه نیروی انسانی سرمایه جامعه تولید است، و ضروری است واحدهای درمانی و آموزشی خاص بهداشت حرفه ای داشته باشیم.

عبدالرحیم مفیدی عضو هیات نمایندگان  اتاق کاشان مشکل اصلی را رابطین بهداشت حرفه ای و ایمنی دانست و افزود: پیاده سازی و فرهنگ سازی و نیز انجام اندازه گیریهای عوامل آلاینده نیاز به برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت و درمان گفت:ما همیشه را کنار کارفرما دیده ایم و در مواردی که قانون اجازه می داد انعطاف پذیری داشته ایم .
رسول لسان با تاکید بر اینکه مسئولین بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط شرح وظایفی دارندافزود: معاونت بهداشت و درمان تلاش خود را برای بروز بود و همسان سازی دانش مسئولین بهداشت کرده و هر دو ماه یکبار دوره های باز آموزی برای آنها دارند..
وی افزود: بازرسی از شرکتها با توجه به ماهیت تولید آنها متفاوت است و این درجه بندی صنایع در دوره های دو ، چهار و شش ماهه انجام میشود .
لسان ادامه داد: معاینات قبل از استخدام میتواند کمک به کارفرما کرده تا از نظر جسمی بررسی تا در شغلی که برای آن نیروی انسانی درنظر گرفته توانایی انجام دارد.
وی گفت: ماهیت معاینات دوره ای بصورت غربالگری است و تخصصی نیست و با توجه به اینکه محیط شرکتها مناسب نبود در سال اخیر در مطلب پزشکان عمومی مربوط به طب کار انجام می شود.

خواندن 4308 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 14 دی 1398 12:20