چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 27 آبان 1399 09:58

راه اندازی وب سایت کمیته مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان

وب سایت کمیته مشترک به آدرس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان به منظور اعلان عمومی اطلاعات موجود در حوزه ازبکستان و انتفاع فعالین اقتصادی ایرانی به آدرس اینترنتی زیر راه اندازی شد:

www.iruzjcc.ir

خواندن 305 دفعه