سه شنبه, 19 مهر 1401 09:39

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

سازمان ملی استاندارد ایران فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 99 را اعلام کرد.
شایان ذکر است فهرست به روز شده کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه این سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قسمت ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی؛ حوزه صادرات و واردات قابل مشاهده است.

52 676

خواندن 323 دفعه