پنج شنبه, 04 بهمن 1397 09:13

مناقصات نیروگاهی سوریه

حسب اطلاع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اصفهان، بازسازی واحدهای 3،2 و 4 نیروگاه حلب و نیز ساخت نیروگاه حرارتی 300 مگا واتی در استان حلب سوریه را باطلاع کلیه فعالان اقتصادی می رساند. 

خواندن 1396 دفعه