سه شنبه, 19 مهر 1401 09:48

اعزام هیات تجاری به لهستان

 

اتاقمشترک بازرگانی ایران و لهستان در نظر دارد در تاریخ ۶ لغایت ۱۲ آذر سال جاری یک هیات تجاری را به لهستاناعزام نماید (بروشور به پیوست).

52 676

 
خواندن 95 دفعه