یکشنبه, 12 خرداد 1398 09:08

ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه

نوشته شده توسط

بر اساس نامه واصله از اداره صمت کاشان، ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه جهت بهره برداری اعضای محترم در لینک زیر قابل مشاهده است.

 

52 676

خواندن 1701 دفعه