دوشنبه, 20 شهریور 1396 11:46

مصوبات یکصد و نهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد

نوشته شده توسط

 یکصد و نهمین اجلاس شورای عالی استاندارد، در ساعت 16 مورخ 95/12/21 در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور و ریاست ایشان و با حضور اعضا شورای عالی ( اصالتاً و یا وکالتاً) تشکیل و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه طبق دستور جلسه و تبادل نظر اعضا به شرح ذیل همین خبر اتخاذ تصمیم و انشاء مصوب نمود.

 

مصوبات یکصد و نهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد

 

 

خواندن 3257 دفعه