پنج شنبه, 31 شهریور 1401 08:05

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

نوشته شده توسط

سازمان توسعه تجارت ایران، مصوبات دهمین جلسه کمیته موضوع بند 2 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

52 676

خواندن 159 دفعه