دوره آشنایی با آداب معاشرت های تجاری

این دوره آموزشی با حضور استاد وحید نثایی در تاریخ 17 و  18 مرداد ماه در محل مرکز آموزش  اتاق بازرگانی برگزار شد.

وحید نثایی با اشاره به نبود دانش تشریفات در مذاکرات تجاری و اهمیت این موضوع افزود ، بسیاری از قراردادهای مهم بدلیل نداشتن آگاهی از اصول برگزاری تشریفات و همچنین نبود دانش مرتبط با مذاکرات تجاری لغو شده اند.

در این دوره موارد بسیار جذاب این حوزه ی آموزشی ائم از آشنایی با نحوه پذیرایی نحوه برگزاری جلسات مذاکره ،نحوه حمل و نقل  و همچنین اصول برخورد و شناخت زبان بدن پرداخته شد.

همچنین حسین شکرریز مسئول آموزش اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت وجود دانش های مرتبط با حوزه ی بازرگانی و تجارت افزود : در حال برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بیشتر دوره های کاربردی در موضوع تجارت و بازرگانی برای آموزش نیروهای کاربردی شرکتها در منطقه تجاری کاشان هستیم و با تمام توان دوره های کاربردی را برگزار خواهیم کرد.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع :: دوره آشنایی با آداب معاشرت های تجاری
خواندن 2768 دفعه