کمیسیون ها

انتخاب کمیسیون های تخصصی، مشورتی اتاق کاشان در سومین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق مورد بررسی و پنج کمیسیون و اعضای آن به تصویب رسید. عناوین کمیسیون ها عبارتند از :  1. کمیسیون مالیاتی، تامین اجتماعی و کار و بانک ها2. کمیسیون صنعت ، معدن و بهبود فضای کسب و…
کمیسیون کشاورزی، محیط زیست ، آب و منابع طبیعی اتاق کاشان با حضور روسا و معاونین جهاد کشاورزی شهرستانهای کاشان ، آران و بیدگل و نطنز و کارشناسان محترم فرمانداری و بسیج سازندگی برگزار شد.رئیس اتاق کاشان در این جلسه ضمن خوش امدگویی اظهارداشتند: همه مجموعه ها و بخش های…