کمیسیون ها

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست ، آب و منابع طبیعی اتاق کاشان با حضور روسا و معاونین جهاد کشاورزی شهرستانهای کاشان ، آران و بیدگل و نطنز و کارشناسان محترم فرمانداری و بسیج سازندگی برگزار شد.رئیس اتاق کاشان در این جلسه ضمن خوش امدگویی اظهارداشتند: همه مجموعه ها و بخش های…